Obežník č.2/2020

Vážený  priateľ  včelár, priateľ  dôverník, 

Výbor ZO ŠZ SZV Púchov Vás informuje že uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie  pomoci   Slovenským zväzom včelárov podľa  NV  337/2019  je    3. júna 2020 a uzávierka  v ZO SZV  Púchov  je  30.5.2020.  Viac info v prílohe.

Obežník č.2/2020 ZO SZV PU