Včelárska nedeľa 2020, presun

Tradičná  výstava – Včelárska  nedeľa  Púchovského  regiónu  nebude  v  pravidelnom  termíne – prvá  nedeľa  v  auguste, ale  z  dôvodu  Covid 19  sa  presúva  na   6. septembra  2020,   ak  bude  akcia  povolená okresným  úradom  verejného  zdravotníctva  o  čom  Vás  budeme informovať.

Výbor ZO SZV PU