Zájazd 2019

ZO SZV  Púchov  vás pozýva na zájazd  pre  včelárov, ktorý sa  uskutoční  v sobotu 6. júla 2019. Našim cieľom bude firma Včelco  Smolenice. Odchod  autobusu je  z parkoviska  „Rožák“  6. 7. 2019  o 08:00  hod. Prihlasovanie  sa  na  zájazd  sa realizuje  v predajni  Včela, alebo  u tajomníka  ZO SZV Púchov. Viac info o programe v prílohe.

Info zájazd 2019