Včelárska nedeľa 2019

ZO SZV Púchov a Lúky vás všetkých srdečne pozývajú na 13. včelársku nedeľu púchovského  regiónu, spojenú s oslavou 100. výročia založenia včelárskeho spolku v Púchove, ktorá sa uskutoční dňa 4.8.2019 od 9:00 hod. v Mestečku. Program v prílohe:

Pozvanka Mestečko 2019