Prednáška „Vedenie včelstva počas roka s ohľadom na prevenciu pred varoázou a ďalšími ochoreniami“

Výbor ZO ŠZ SZV  Púchov Vás všetkých srdečne pozýva na prednášku  s témou „Vedenie včelstva počas roka s ohľadom na prevenciu pred varoázou a ďalšími ochoreniami „. Prednášajúcim bude  pracovník Prírodovedeckej fakulty UP v Olomouci Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.  Prednáška sa uskutoční dňa 2.3.2019 v reštaurácií Metropolis od  09:00 hod. Vstup voľný.