Výročná členská schôdza 2019

Vážený  priateľ  včelár,

výbor  ZO ŠZ SZV  Púchov   Ťa  pozýva  na  Výročnú  členskú  schôdzu  ZO ŠZ SZV   Púchov, ktorá  sa  uskutoční  dňa  17. 2. 2019 t.j.  v nedeľu o 08,30  hod.  v priestoroch reštaurácie METROPOLIS  –  stará  jedáleň  Makyty  pri  budove  polície. Program v prílohe.

Pozvánka_VČS _2019