Obežník č.1/2019

Prvým obežníkom roku 2019 vás chceme všetkých srdečne pozvať na Ples včelárov púchovského regiónu 2019 a VČS  ZO ŠZ Púchov. Výbor  ZO ŠZ SZV  PU   pripravil pre Vás dňa 2.3.2019 prednášku  na  tému „Varroáza  a liečenie  včelstiev“  od Mgr. Jiří Danihlíka, Ph.D. Viac info v prílohe.

Obeznik č.1/2019